Motivace dítěte

Únor 3, 2010 by michalka  
Sekce Děti a rodiče

StudentsMotivace je pro život každého dítěte velmi důležitá, ale pokud jeho motivaci máme ovlivnit, většinou si nevíme rady. Je důležité najít bod, kde začít a pak následně dojít na to, jak. Vaši ratolest je těžké motivovat pro školní práci, aby byl prospěch co nejlepší. Jak tedy docílit toho, aby se váš syn či dcera ráda učila? Je nezbytné vynaložit úsilí k tomu, aby byl dosažen nějaký cíl. Jestliže má dítě nedostatek motivace, bude se u něj projevovat nuda, frustrace, nezájem, lenost a zejména lajdáctví. Jejich úsilí je v mnoha případech směřováno jinam, než by si rodiče přáli.

Dospělí by však měli zvážit možnosti a schopnosti dítěte, díky čemuž se stanoví reálná očekávání. Důvodem nedostatku motivace může být i velká závislost na rodičích, která je však skrytá. Jedná se o případy, kdy rodiče od svého dítěte očekávají velké výsledky a požadují perfektní provedení zadaných úkolů. Ratolest se však nikdy tímto způsobem nenaučí odpovědnosti za sebe ani za svou práci.

Ve vztahu rodiče a dítěte je velmi důležitá komunikace, ať už o problémech či starostech. Zeptejte se jej, co ho trápí v souvislosti se školou, jaké jsou jeho vztahy se spolužáky a učiteli. Snažte se také, aby váš syn měl dostatek času pro sebe a než jej zahalíte povinnostmi, nechte jej ze školy chvíli odpočinout. Pokud se vyskytly problémy a dítě se cítí ve škole ohrožené, promluvte si s třídním učitelem či výchovným poradcem, aby byly potíže co nejdříve odstraněny.

Faktory ovlivňující motivaci

  • Je důležité, abyste vaše děti povzbuzovali a podpořili. Děti by měly být schopny spolupracovat.
  • Jestliže je ve třídě nezdravě konkurenční převaha, působí to u ostatních žáků negativně.
  • Ve škole jsou motivováni učitelkami, které nejsou příliš autoritativní.
  • Rodiče by měli dávat najevo, že si cení každé snahy, které dítě projeví ve vztahu ke vzdělání.

Přidejte vlastní komentář

Zde můžete přidat vlastní názor k dánému článku.

Novinky ze světa módy