Předmanželská smlouva

Březen 11, 2010 by michalka  
Sekce Svatba

1198490_35169802Předmanželská smlouva není v České republice příliš běžné, ale jakmile si přečtete zákonná ustanovení o společném jmění, řeknete si: „A proč vlastně ne?“ Hospodaření ve vaší domácnosti se mohou řídit buď podle zákona anebo podle předběžně sepsané smlouvy. Záleží pouze na manželském páru, jak se dohodne a která z variant bude pro pár sympatičtější a přijatelnější. Přečtěte si článek a posuďte sami, co pro váš budoucí společný život bude vyhovující. Někomu se předmanželská smlouva zalíbí, někdo o ní nechce ani slyšet. Ale chybí jen pár let, než se tento typ smlouvy hojně rozšíří i u nás.

Společné jmění

Při uzavření manželství mezi mužem a ženou následně vzniká majetkové společenství neboli společné jmění manželů. Tento rozsah lze však podle zákona jak rozšířit, tak i zúžit, což znamená, že z něj manželé mohou vyloučit věci, které by standardně do společného jmění nepatřilo a naopak vyloučit věci, které by do něj spadalo. Tím lze v notářském zápisu změnit rozsah vašeho společného majetku a závazků tvořící společné jmění. Předmětem smlouvy jsou konkrétní majetkové hodnoty a také závazky.

Partneři mají také právo na tom změnit pravidla o správě majetku a může mezi nimi vzniknout dohoda, že každý bude disponovat s určitými věcmi bez ohledu na názor druhého. Platí i opačný princip – manželé musí souhlasit s disponováním s daným společným majetkem. Obvyklou a pravidelnou správu mohou vykonávat obě dvě strany, ale v ostatních případech, kdy je rámec obvyklé správy překročen, je rozhodující souhlas obou manželů. Pokud tomu tak nebude učiněno, je porušena smlouva, čímž viník může být napadnutelný. Jestliže není zvláštní majetková smlouva uzavřena, společný majetek udržují oba manželé společně a se stejnou váhou slova. Jejich právem také je majetek společně užívat. Závazky tvořící společné jmění plní oba manželé dohromady a bez rozdílů.

Co je tvoje, moje a naše?

Společné jmění manželů představuje majetek nabytým jednoho z partnerů nebo oběma s výjimkou:

  • Majetku, který byl získán děděním a stal se výlučným vlastnictvím dědicem.
  • Majetku, který byl získán darem a stal se výlučným vlastnictvím obdarovaného. Jestliže byl však dar věnován obou manželům, je zařazen mezi společné jmění, přičemž oba manželé rozhodují o majetku stejně.
  • Do společného majetku dále nebude patřit majetek, který jeden z manželů nakoupil za peníze z vkladní knížky, které byly na ni vloženy ještě za svobodna.
  • Věcí, které slouží pro osobní potřeby jednoho z partnerů, například oblečení, obuv, hygienické potřeby.

Přidejte vlastní komentář

Zde můžete přidat vlastní názor k dánému článku.

Novinky ze světa módy