To dítě není moje!!!

Červen 21, 2010 by michalka  
Sekce Děti a rodiče

1281125_98861352V praxi se poměrně často vyskytují případy, kdy je v rodném listě dítěte uveden jako otec muž, který se buď za otce nepovažuje či o něm sama matka tvrdí, že biologickým otcem není. Zajímavostí tedy je, že dítě, které má nárok podat žalobu na určení otcovství, nemá naopak nárok podat žalobu na některého z rodičů, že není biologickým rodičem. Otcovství lze určit v případě, že jsou splněný zákonné podmínky a můžete o zjištění otcovství požádat v jakémkoliv věku dítěte.  Existují i případy, že takovou žalobu podalo „dítě“ ve věku šedesáti let.

Muž, který byl jako otec uveden v rodném listu matrikou jen proto, že se dítě narodilo v trvání manželství, může otcovství popírat. Následně má tedy nárok podat úspěšně žalobu o popření otcovství, a to do šesti měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že se jeho manželce narodilo dítě. Zákon upravuje i to, že otec, který je uveden v rodném listu dítěte, jež se narodilo do 300 dnů od zániku manželství, může podat žalobu také.

Lítost

Druhou skupinu tvoří otcové, jež své otcovství uznali a společně s matkou podali před soudem či matrikou souhlasné prohlášení o rodičovství, čímž byl muž zapsán do rodného listu dítěte. Jestliže došlo k uznání otcovství před samotným narozením dítěte, může otec, který si vše rozmyslel, podat žalobu opět do šesti měsíců ode dne narození dítěte. Avšak jsou i případy, kdy rodičovství uzná pár před soudem či matrikou po narození dítěte. V tomto případě může otec podat žalobu do šesti měsíců ode dne uznání otcovství. Tato lhůta nesmí být nikterak prodloužena a soud její dodržení pečlivě prozkoumává. Jestliže by se podání žaloby ze strany otce opozdilo, musí být žaloba vždy zamítnutá.

Projevení zájmu

Po uplynutí doby lhůty však může muž své otcovství popřít, avšak k podání žaloby je oprávněn pouze Nejvyšší státní zástupce, a to jen tehdy, vyžaduje-li to zájem dítěte. Jestliže se k takovému kroku rozhodne, musí být doloženy a zaplaceny všechny znalecké posudky.

Genetika

Stejně jako v určení otcovství se i při projednávání žalob o popření otcovství provádějí znalecké posudky, jež zahrnují genetiku nebo hematologii. Ten, kdo žalobu podává, ji vyhraje jen ve skutečnosti, že je vyloučeno, že není ve skutečnosti biologickým otcem. Muž však musí všechny náklady na znalecké posudky uhradit.

Přidejte vlastní komentář

Zde můžete přidat vlastní názor k dánému článku.

Novinky ze světa módy